Weer een rapport over machtsmisbruik binnen D66 stil gehouden

14-05-2022 Buitenland Redactie

Opnieuw is binnen D66 iemand beschuldigd van ‘machtsmisbruik’ waardoor ‘intern onderzoek’ noodzakelijk bleek. Dat ‘internet onderzoek’ moest, wederom, binnenskamers blijven, in elk geval tot het speciale D66-partijcongres aanstaande zondag waarin zal worden gesproken over de Metoo-affaire Van Drimmelen. Maar NRC kreeg het rapport van het ‘interne onderzoek’ in handen. Het rapport werd 3 mei al opgeleverd.

Drie voormalige medewerkers hebben klachten ingediend tegen D66-Europarlementariër Samira Rafaela. Zij zou zich hebben schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie, pestgedrag en bedreiging. De Commissie integriteitsonderzoeken van D66 verklaarde die klachten gegrond, meldt NRC. Volgens de commissie is er sprake van een “onveilige werksituatie”.

De conclusie van het rapport is dat die klachten gegrond zijn. Rafaela zelf zegt zich er ‘niet in te herkennen’ en heeft het partijbestuur onvoldoende naar haar geluisterd. Inmiddels heeft ze een advocaat in de arm genomen. 

Er is een scheuring ontstaan in de Europese D66-fractie, schrijft NRC. “Tussen Rafaela en delegatieleider Sophie in ’t Veld (58) is een conflict ontstaan dat dusdanig is geëscaleerd dat Rafaela zich heeft teruggetrokken uit de samenwerking.” In 't Veld en Rafaela spreken elkaar nauwelijks meer.

Het is curieus dat het D66-bestuur besloot om het rapport juist niet voor zondag openbaar te maken omdat zondag niet alleen over de affaire Van Drimmelen wordt gesproken maar juist ook over de hele D66-partijcultuur. D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld vindt dat deze zaak zondag gewoon open met de leden moet worden besproken en zegt daarover tegen NRC: “Deze bijeenkomst gaat niet over de kwestie-Van Drimmelen. Het gaat over hoe mensen zich veilig kunnen voelen in de partij. Het bestuur zal duidelijk moeten maken hoe het met signalen van onveiligheid omgaat.”


Gerelateerd