Thor was zo'n aardige hond

06-01-2021 Binnenland Redactie

,,Thor was een aardige hond. Hij luisterde goed'', zegt Loes tegen de Utrechtse politierechter. De bijna anderhalf jaar oude Hannibal Hector, roepnaam Thor – de naam komt niet uit de lucht vallen – was een rottweiler. ‘Een hond die bekend staat als een 'hoog-risico-hond’, weet politierechter Anneke Werner. ,,Alle honden zijn een risico als je ze niet kunt lezen'', zegt hondentrainer en advocaat Loes (56).

Dat Thor een risico is en toch niet zo aardig, blijkt op 22 juni 2018 als de overbuurvrouw van Loes de hond aangelijnd over straat meeneemt naar haar tuin. Uit het niets, zo verklaart later zijn moeder, valt Thor een driejarige peuter in de Nijmeegse straat aan. De hond bijt het jongetje vier keer in zijn gezicht. ,,De vellen hingen eraan'', aldus de moeder, die net als de overbuurvrouw in paniek raakt. Een voorbijganger trekt Thor uiteindelijk aan zijn riem weg. Een ambulance brengt de peuter naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn hoofd wordt geopereerd.
 
Hannibal Hector is niet van Loes, maar van haar vriend, die niet in Nijmegen woont. Maar omdat zíj Thor als trainer onder haar hoede had, neemt het Openbaar Ministerie háár kwalijk dat ze de hond niet ‘onschadelijk heeft gehouden.’ Bovendien zou Loes de rottweiler na het bijtincident naar haar vriend hebben gebracht, terwijl ze wist hij voor onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht moest. Haar vriend wordt verweten dat hij Thor vervolgens niet heeft afgegeven bij de politie. Loes zit vandaag voor de rechter; haar vriend is er niet.

Geest

,,Thor was bij mij voor de training verkeerszekere hond, waarvoor hij in september examen zou doen'', zegt Loes. Rottweiler Thor werd getraind, maar eigenlijk zouden álle honden getraind moeten worden, en ook hun bazen, vindt Loes. ,,De meeste bijtincidenten komen van gewone huishonden, maar daar wordt niets mee gedaan. Een golden retriever kan ook verkeerde dingen doen. Besef wat er in de geest van een hond omgaat. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat Thor niet zonder reden dat kindje heeft gegrepen. Maar als mensen zijn signalen niet oppakken, dan gaat het fout. Er moet iets zijn gebeurd, het lag totaal niet in de lijn.''

Loes is op die 22ste juni niet thuis als de overbuurvrouw Thor bij Loes oppikt. Dat deed ze vaker. 'Maar niet zonder dat ik meeliep.’ Als Loes thuiskomt, is de straat in rep en roer. Thor heeft een peuter aangevallen. ,,Hoe kon die hond nou buiten zijn geweest? Hij zat achter twee gesloten deuren. Ik wilde naar dat kindje, maar dat mocht niet. Mensen riepen: 'Waar is die hond, ik schop hem dood!' Ik hoorde van de overbuurvrouw dat de hond door een vreemde bij haar in de tuin was gezet. Ik wilde de veiligheid en rust terugbrengen. Ik heb Thor in mijn auto gezet en ben weggereden. Tegen de eigenaar heb ik toen gezegd dat hij de hond moest laten inslapen.’'' ,,U hebt gezegd dat een incident nooit op zich staat'', memoreert politierechter Werner. Loes: ,,Het is gevaarlijk als een hond bloed heeft geroken.''

Grens

,,Heeft u de hond niet óók meegenomen omdat u wist dat hij zou worden onderzocht en dat u dat liever niet wilde?'', informeert politierechter Werner. Loes: ,,Ik heb meegemaakt dat de rechtbank vond dat een in beslag genomen hond terug moest, maar dat hij al was afgemaakt. Ik heb nooit geweten van beslag op de hond. Ik heb er niet bij stilgestaan of Thor onderzocht moest worden. Ik heb als trainer ook niets te vertellen over een hond. Het had geen zin om de hond te testen. Hij had dat kindje gebeten; dat was de grens.'' Hannibal Hector belandt via de partner van Loes in Duitsland, komt later terug in Nederland en wordt op 9 juli geëuthanaseerd.

Maar Thor had wel onderzocht moeten worden, vindt officier van justitie Rolf Limburg. Loes heeft dat onderzoek onmogelijk gemaakt. De officier: ,,Agenten hoorden dat mevrouw haar vriend telefonisch vertelde dat de politie elk moment bij hem voor de deur kon staan. 'Je moet de hond ergens onderbrengen'.'' Loes heeft niet de opzet gehad om Thor los te laten op de peuter (‘niemand heeft dit gewild’), maar dat betekent volgens de officier níet dat haar niets verweten kan worden. ,,Los van de aanleiding en of dat jongetje nou een beweging maakte of niet, een hond die zich zo gedraagt is gevaarlijk. Rottweilers zijn lastige honden.''

Signalen

De afspraken die Loes had gemaakt met de overbuurvrouw waren volgens de officier minder hard dan ze doet voorkomen. ,,De overbuurvrouw had geen kennis van rottweilers, ze had geen trainingen gevolgd en ze had geen specifieke aanwijzingen over de hond gekregen. Mevrouw zegt dat ze mensen wil leren om signalen van honden te lezen, maar duidelijk is dat de buurvrouw, die de hond gewoon kon ophalen, die signalen níet herkende.'' Officier Limburg vindt dat Loes voor het niet onschadelijk houden van Thor en voor het belemmeren van beslaglegging een geldboete verdient van 800 euro, waarvan 400 euro voorwaardelijk. Haar vriend verdient voor het laatste een boete van 500 euro, waarvan 200 euro voorwaardelijk.

Ze verdient geen boete, vindt Loes, die haar eigen verdediging voert. ,,Ik moet voor beide feiten worden vrijgesproken. Mijn huis was op slot. De overbuurvrouw heeft Thor zonder mijn toestemming opgehaald. Ik heb nooit een bevel tot inbeslagname van de hond gezien. Ik heb de hond weggebracht omdat er paniek was. Ik heb nooit gezegd dat de hond verborgen moest worden.'' De vriend van Loes is er niet, wel zijn advocate Sermin Kaya. Ook zij ziet in het dossier geen vordering tot inbeslagname van Thor. ,,Maar wat zou dat hebben opgeleverd? Inslapen. Dat is toch gebeurd? Bedenkt u zich wat dat voor mijn cliënt heeft betekend. Een wildvreemde neemt je hond mee; hij bijt een kind en vervolgens kun je je dierbare hond laten inslapen.''

Gevaarlijk

Een rottweiler is niet meteen wettelijk een gevaarlijk dier, maar het is wel een hond met een hoog risico, concludeert politierechter Werner. ,,Thor was een jonge hond en werd nog getraind voor het examen verkeerszekere hond. Hij was groot en sterk. Dat alles maakt dat hij wel gevaarlijk was. U hebt gezegd dat het in tien seconden zou zijn gebeurd als de hond echt kwaad had gewild. U kon de hond lezen, maar dat kon de overbuurvrouw niet. Zij had niet zoveel met honden, ze had geen training en ze zegt dat ze van u ook geen duidelijke instructies had gekregen. Toch hebt u haar de gelegenheid gegeven om de hond mee te nemen. Daarom vind ik dat u onvoldoende hebt gedaan om dit bijtincident te voorkomen.''

Hannibal Hector bijt de peuter vier keer en vervolgens brengt Loes de hond niet naar de politie. Wat vindt de politierechter daarvan? ,,U wilde niet dat de hond zou worden onderzocht. Daarom hebt u inbeslagneming verhinderd'', zegt de rechter. Dit feit kan dus worden bewezen, maar is het ook een strafbaar feit? De politierechter: ,,Daar heb ik mijn hoofd de afgelopen dagen over gebroken. Het punt is dat de wettelijke bepaling over het belemmeren van beslag betrekking heeft op misdrijven. Het nemen van onvoldoende maatregelen om een bijtincident te voorkomen, is alleen geen misdrijf, maar een overtreding. U hebt belemmerd dat beslag kon worden gelegd op de hond, maar dat is niet strafbaar. Dat betekent dat ik u ontsla van rechtsvervolging.''

Voor het onvoldoende treffen van maatregelen om de aanval op de peuter te voorkomen, verdient Loes volgens de politierechter geen werkstraf, wat wel gebruikelijk is in dit soort gevallen. ,,U wordt namelijk een passieve handeling verweten. Het speelde ook al wat langer geleden. De gang van zaken heeft u persoonlijk getroffen en de hond is al geëuthanaseerd. Dat betekent dat ik u een voorwaardelijke geldboete van 400 euro opleg. Dat was het. Ik wil nog wel zeggen dat ik de gang van zaken na het bijtincident onbehoorlijk vind.''


Gerelateerd