Huisartsen ook met voorrang gevaccineerd

03-01-2021 Binnenland Redactie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na overleg met de Landelijke huisartsenvereniging (LHV) besloten dat ook de huisartsen met prioriteit zullen worden gevaccineerd. Dat zal op zo kort mogelijk termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.
In de gesprekken heeft VWS bevestigd dat huisartsen een onmisbare schakel in de zorgketen vormen, én dat zij een belangrijke rol in het vaccinatieproces spelen. Daarom is eerder al bepaald dat huisartsen een hoge prioriteit hebben in de volgorde van vaccineren.

Volgens Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, is er vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS dat iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg onderdeel uitmaakt van de keten acute zorg en zal zo snel mogelijk worden gevaccineerd. 

Huisartsenspoedzorg
Op zaterdag 2 januari bracht het ministerie van VWS naar buiten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen – die een belangrijke rol spelen in de spoedzorg – niet expliciet genoemd. VWS en LHV hebben vervolgens overleg gevoerd over het moment van vaccineren van de huisartsen.

LHV en VWS hadden al eerder afgesproken dat alle huisartsen en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze starten met vaccineren zelf ook de mogelijkheid krijgen om te worden gevaccineerd. Dat gebeurt dan met het Moderna-vaccin. Dit vaccin wordt nog deze maand verwacht. In het bestuurlijk overleg van vandaag (3 januari) hebben het ministerie van VWS en de LHV aanvullend afgesproken dat, mocht het vaccin van Moderna onverhoopt niet in januari beschikbaar komen, er een andere oplossing wordt gezocht voor snelle vaccinatie van huisartsen werkzaam in de 24-uurs huisartsenspoedzorg. Of deze alternatieve oplossing nodig is, wordt op 15 januari nader beoordeeld.

Huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers vormen de eerste groep die in aanmerking komt voor vaccinatie met het Moderna-vaccin. Dit is het vaccin dat de huisartsen vervolgens zelf gaan inzetten om (samen met instellingsartsen) bewoners van verpleeghuizen te vaccineren. Mogelijk wordt er deze week al besloten over toelating van Moderna, waarna het vaccineren van huisartsen – afhankelijk van het moment van levering – naar verwachting eind januari kan starten.

Over de verdere uitwerking van de vaccinatiestrategie brengt het ministerie van VWS maandag 4 januari meer details naar buiten.

De komende tijd zal ook meer bekend worden over de aantallen beschikbare vaccins. De huidige aantallen zijn nog niet zo groot.


Gerelateerd