Boete na arbeidsongeval met zwaar lichamelijk letsel

05-02-2021 Binnenland Redactie

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 15.000 euro opgelegd aan het bedrijf Ipex International Trading BV, voor het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidstijdenwet met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. In september 2018 vond een arbeidsongeval plaats waarbij een minderjarige werknemer met twee vingers bekneld raakte onder een ponsmachine waar druk op stond. De destijds 15-jarige werknemer liep hierbij zwaar lichamelijk letsel op. Het OM verwijt het bedrijf dat zij de veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd waardoor de veiligheid van de werknemers in gevaar kwam.

Schermen en beveiligingsinrichtingen
Naar aanleiding van het ongeval is door de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit het onderzoek bleek dat de bewegende delen van de betreffende machine tijdens het ongeval niet van de voorgeschreven schermen of beveiligingsinrichtingen waren voorzien. Ook bleek dat er onderhouds- en reparatiewerkzaamheden werden uitgevoerd aan de machine terwijl deze niet was uitgeschakeld. De machine stond dus nog onder druk- of spanning wat tot een gevaarlijke situatie voor de werknemers had kunnen leiden. Door minderjarige werknemers werden werkzaamheden verricht met de betreffende machine die niet zijn toegestaan op basis van de Arbeidstijdenwet.

Volgens het OM heeft het bedrijf er niet alles aan gedaan om het ongeval met de werknemer te voorkomen. Het bedrijf wist van deze gevaren en had maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat dit ongeval zou kunnen plaatsvinden. Zij had moeten toezien op het feit dat de voorgeschreven schermen op de machine aanwezig waren tijdens werkzaamheden. Daarnaast had het bedrijf de minderjarige werknemers beter moeten instrueren over de te verrichten werkzaamheden en beter moeten toezien op het handelen van haar werknemers. De arbeidsomstandighedenwet legt een extra zware verantwoordelijkheid bij de werkgever voor werknemers onder de 18 gelet op het inherente gebrek aan ervaring en ontwikkeling. Het bedrijf heeft deze verantwoordelijkheid onvoldoende genomen en dit wordt het bedrijf dan ook zwaar aangerekend.

Passende afdoening
Het OM ziet de betaling van 15.000 euro boete als een passende afdoening. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare strafeis gekomen. Wat heeft meegewogen is dat het bedrijf inmiddels passende maatregelen getroffen om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ipex international Trading BV is een bedrijf, gevestigd in Enter, dat zich richt op het produceren van metalen onderdelen voor bevestigingssystemen en accessoires voor dak-, wand- en gevelbouw.