Asielzoekers op vluchtelingenboot massaal in hongerstaking

11-05-2022 Binnenland Redactie

MEPPEL - Van de 98 asielzoekers op een vluchtelingenboot in Meppel zijn er sinds maandag maar liefst 75 i n hongerstaking. Ze doen dit uit onvrede over de manier waarop ze behandeld worden door het COA en de IND. De protestgroep komt vanwege twee redenen in actie. Ten eerste zijn ze het niet eens met de manier waarop ze verzorgd worden. In Meppel krijgen de mannen alles in natura: drie maaltijden per dag en andere gebruiksvoorwerpen zoals tandenborstels en tandpasta. Liever zouden zij een deel hiervan in geld uitgekeerd krijgen zodat ze hun eigen boodschappen kunnen doen, zo meldde RTV Drenthe gisteren.

De andere irritatie van de vluchtelingen is richting de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de organisatie die gaat over de asielprocedure. De asielzoekers in Meppel wachten te lang op duidelijkheid, vinden ze.

Eind oktober ging Meppel in op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om 98 vluchtelingen op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel was overbelast, de druk werd onder andere groter door het opheffen van corona-reisrestricties. De boot in Meppel wordt ingezet als noodopvanglocatie.


Gerelateerd