240 uur taakstraf voor handelaar in illegale exotische vogels

26-01-2021 Binnenland Redactie

DEN BOSCH/UDENHOUT - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 33-jarige man uit Udenhout veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijk beroepsontzetting van drie jaar. De man voerde verschillende illegale exotische vogels Nederland in, om het merendeel vervolgens te willen verkopen. Hij overtrad daarmee de gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de wet natuurbescherming en de wet dieren en maakte zich schuldig aan opzetheling.
 
De man bracht in de periode van september 2016 tot en met augustus 2017 onder andere Cubaanse trogons, Filipijnse vleermuisparkieten, Roodrugtangara’s en Zwartkoppitta’s Nederland in. Deze vogels werden in zijn woning in Udenhout aangetroffen, net als Grijswangbaardvogels, Chinese wielewaals, Irena buulbuuls en Blauwrugpapegaaien. Twee Zwartbrauwbaardvogels had hij doorverkocht. Die werden teruggevonden bij een Nederlandse klant in Den Haag.

De man had ook een Japanse nachtegaal in bezit die hij volgens eigen zeggen kreeg door een ruil. De vogel droeg wel een pootring, maar deze was gemanipuleerd. De ring was te groot en kon gemakkelijk van de poot worden gehaald. De man bezat geen documenten die de legale herkomst van de vogel konden aantonen.

Alle vogels die bij de man zijn aangetroffen, zijn uitheemse soorten die niet in de Europese Unie voorkomen. Een aantal soorten staat op een lijst met soorten die bijzondere bescherming genieten om illegale handel tegen te gaan. Volgens de rechtbank is geen van de vogels die de man in zijn bezit had aantoonbaar gekweekt door een erkend vermeerderingsbedrijf. Evenmin beschikte de man over de vereiste (gezondheids- en/of herkomst-)documenten.

Volgens de rechtbank brengt de handel in levende dieren een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid die zich richt op het beschermen van de biodiversiteit, op het welzijn van de dieren en op het voorkomen van verspreiding van ziektes. De rechtbank is van mening dat de man deze verantwoordelijkheden onvoldoende inziet. Hij verdiept zich nauwelijks in de geldende regels en kiest ervoor om risico’s te nemen, wetende dat de vogels waarin hij is geïnteresseerd moeilijk kweekbaar zijn en voornamelijk in het wild worden gevangen.

Al met al legt de rechtbank een taakstraf op van 240 uur en een voorwaardelijke beroepsontzetting van drie jaar met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank wil de man er daarmee van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen, onder meer omdat de vogelhandel op dit moment zijn hoofdinkomstenbron is.


Gerelateerd